ua en

Энциклопедя экспрессионизма / Л.Ришар (М., 2003) Див.: http://www.ex.ua/get/141738772

Квятковский А. Поэтический словарь (М., 1966). Див.: http://www.ex.ua/get/141748385

КЛЭ: В 9 т. (М., 1962-1978). Див.: http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/

Літературознавча енциклопедія / Автор-уклад. Ю.Ковалів: У 2 т. (К., 2007).                                               Див.: том 1 http://www.ex.ua/get/141741120  ; том 2: http://www.ex.ua/get/141741156

Літературознавчий словник-довідник / Р.Гром'як та ін.  Див.: http://www.ex.ua/get/23705740 

Литературная энциклопедия: В 11 т. (М., 1929-1939). Див.: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/

Словник з наратології (англ. мовою). Переглянути