ua en

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (СЕРЕДНІ ВІКИ ТА ВІДРОДЖЕННЯ)

(Для студентів 1 курсу Факультету іноземних мов, ІІ семестр)

Загальна тематика курсу. Переглянути

Зміст самостійної роботи студентів. Переглянути

Підручники і навчальні посібники:

Козлик І.В. Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження: навч. посібник (Івано-Франківськ, 2011). Переглянути

Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження: підручник для студентів (Львів, 1993). Переглянути  

Література західноєвропейського Середньовіччя: навч. посібник / під ред. Н.О.Висоцької (Вінниця, 2003). Переглянути або: переглянути 2-ге вид. 2005 року

История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение: Учеб. для филол. спец. вузов / М. П. Алексеев, В. М. Жирмунский, С. С. Мокульский, А. А. Смирнов. Изд. 4, испр. и доп. — Москва: Высш. шк., 1978. Див.: http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/alekseev-izl-svv/index.htm 

История всемирной литературы: в 9 т. — Москва: Наука, 1984. — Т.2. Див.: http://feb-web.ru/feb/ivl/default.asp?/feb/ivl/vl2/vl2.html

История всемирной литературы: в 9 т. — Москва: Наука, 1985. — Т.3. Див.: http://feb-web.ru/feb/ivl/default.asp?/feb/ivl/vl3/vl3.html

Фільмографія:

Життя за часів Середньовіччя. Див.: https://www.youtube.com/watch?v=PDIglYFU9vI&list=PLjy6Std4wTWewqVE9TtAJ4W9mj7cZ9HgM

Ім’я Рози/ The name of the Rose / Der name der Rose/ Le nom de la Rose (Жан-Жак Анно / Jean Jaques Annaud, 1986). Див.:http://baskino.co/films/detektivy/5021-imya-rozy.html (аудіокнига: https://www.youtube.com/watch?v=wPBbRACxdRc )

Шекспір В. Дванадцята ніч. (Ленфільм, 1955, пост. Я.Фріда). Див.: https://www.youtube.com/watch?v=qBeb31DPcNQ

Шекспір В. Приборкання норовливої (Мосфільм, 1961, постановка С. Колосова). Див.: https://www.youtube.com/watch?v=f8_e7T9IplI 

Театральні постановки:

Шекспір В. Дванадцята ніч. Московський театр "Сучасник" (рос. "Современник"), 1978, постановка Пітера Джеймса. Див.: Частина І: https://www.youtube.com/watch?v=dohy7hgoy90 ; Частина ІІ: https://www.youtube.com/watch?v=LsH9cyzaJe0 

Шекспір В. Ричард ІІІ. Московський театр ім.Є.Вахтангова (1982). Постановка М.Ульянова. Частина І:  https://www.youtube.com/watch?v=UqJZYT1eSbQ  Частина ІІ: https://www.youtube.com/watch?v=_qCr166g3jk 

____________________________________________________________________________________________

ТЕОРІЯ ТВОРУ І ТЕКСТУ

(Для студентів І курсу спеціальності "Журналістика")

 

 

Література:

Михайленко В. М. Теорія твору й тексту: [навч. посіб.] / В. М. Михайленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ: Паливода А. В., 2013. – 255 c.

Михайленко В. М. Проблеми композиції журналістського тексту // Проблеми семантики слова, реченя так тексту. - 2012. - Вип.29. - С. 103-113. Переглянути

Михайленко В. М. Факт як основа журналістськоготвору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - 2010. - Вип.17. - С. 287-295. Переглянути

Різун В. В. Аспекти теорії тексту. - Див.: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=138

Різун В. В. Літературне редагування: [підручник для студентів факультетів журналістики] / В.В.Різун. – Київ: Либідь, 1996. – 240 с. – С. 100–196.

Різун В. В. Нариси про текст. Теоретичні питання комунікації і тексту / В. В. Різун, А. І. Мамалига, М. Д. Феллер. – Київ: РВЦ Київський університет, 1998. – 336 с. - Див.: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=14

Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа / М. М. Бахтин // Литературно-критические статьи / Михаил Михайлович Бахтин. – Москва: Худож. лит., 1986. – С. С. 473–500.

Валгина Н. С. Теория текста: [учеб. пособие] / Москва: Логос, 2003. – 173 с. Переглянути

Лотман Ю. М. Текст как смыслопорождающее устройство / Ю. М. Лотман // Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история / Юрий Михайлович Лотман. – Москва: Языки русской культуры, 1996. – С. 11–160.

Словники:

Новітні медіа та комунікаційні технології: Термінологічний словник. Переглягути 

 ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (І ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

(Для студентів 4 курсу спеціальності "Російська мова і література, зарубіжна література,

VII семестр)"

Загальна тематика курсу. Переглянути

Зміст самостійної роботи студентів. Переглянути

Підручники і навчальні посібники:

Література:

Фільмографія:

Театральні постановки

ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ВЧЕНЬ

(Для студентів 4 курсу спеціальності "Російська мова і література, зарубіжна література",

VII семестр)

Загальна тематика курсу. Переглянути

Зміст самостійної роботи студентів. Переглянути

Підручники і навчальні посібники:

Література:

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (II ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

(Для студентів 4 курсу спеціальності "Російська мова і література, зарубіжна література",

ІІ семестр)

Загальна тематика курсу. Переглянути

Зміст самостійної роботи студентів. Переглянути

Підручники і навчальні посібники:

 

Фільмографія:


Солдати. За мотивами повісті Віктора Некрасова "В окопах Сталінграда" Художній фільм (реж. Олександр Іванов, СРСР, 1956). Див.: 

Життя і доля. За одноіменним романом Василя Гроссмана. Вистава Театру Європи, м. Москва (постановка Лева Додіна, телеверсія вистави). Див.: 

Грубки-лавоньки. Художній фільм (реж. Василь Шукшин, СРСР, 1972). Див.:  

Василь Шукшин. Енергійні люди. Повість для театру у жанрі сатири. Вистава Ленінградського Академічного Великого Драматичного Театру імені М.Горького (постановка Георгія Товстоногова, телеверсія вистави 1989). Див.: 

Олексій Арбузов. Іркутська історія. Фільм-вистава за участю артистів Московського академічного театру імені Вол.Маяковського (реж. Борис Ніренбург, Євген Симонов, СРСР, 1973). Див.:

Віктор Розов. Вічно живі. Вистава Московського театру "Сучасник" (постиаовнка Олега Єфремова, 1976).Див.: 

Важко бути Богом. За одноіменною повістю Аркадія і Бориса Стругацьких. Художній фільм (реж. Олексій Герман, Росія, 2013). Див.: 

Важко бути Богом (нім.Es ist nicht leicht ein Gott zu sein). За одноіменною повістю Аркадія і Бориса Стругацьких. Художній фільм (реж. Петер Фляйшман, Німеччина, Франція, СРСР, Швейцарія). Див.:  

 

ПСИХОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

(для студентів 3 курсу спеціальності "Російська мова і література, зарубіжна література",

ІІ семестр)

Загальна тематика курсу. Переглянути

Зміст самостійної роботи студентів. Переглянути

Пiдручники і навчальні посібники:

Зборовська Н.В. Психоаналіз і літературознавство: посібник. — К.: Академвидав, 2003. — 392 с. — (Альма-матер).

Николаенко Н.Н. Психология творчества: учеб. пособие (Санкт-Петербург, 2005). Переглянути

Ермолаева-Томина Л.Б. психология художественного творчества: учеб. пособие (Москва, 2005). Переглянути

Література:

Арнаудов М. Психология литературного творчества: пер. с болг. (Москва, 1970). Переглянути

Грифцов Б.А. Психология писателя (Москва, 1988). Переглянути

Цейтлин А.Г. Труд писателя. Вопросы психологии творчества, культуры и техники писательского труда (Москва, 1968). Переглянути