ua en

Член кандидатських спеціалізованих вчених рад з порівняльного літературознавства та теорії літератури при Тернопільському національному педагогічному ун-ті імені Володимира Гнатюка і з української літератури при ПНУ імені Василя Стефаника (2010–2012). Член кандидатської спеціалізованої ради з української літератури та теорії літератури при ПНУ імені Василя Стефаника (з 2015). Член експертної ради при МОН України з філології (з 2015).

Голова редколегії збірника наукових статей «Султанівські читання» (з 2013). Відповідальний редактор збірника наукових статей «Літературознавчі студії: компаративний аспект» (з 2014). 

Член редколегії фахових видань: «Зарубіжна література в школах України», «Історія. Філософія. Релігієзнавство» (обидва – Київ), «Вісник Прикарпатського університету. Філологія (літературознавство)», «Слово: Прикарпатський вісник НТШ»,  наукового збірника «Методологічні проблеми гуманітарних досліджень: Матеріали VII міжнародного теоретичного семінару в межах постійно діючого симпозіуму „Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» (Кам’янець-Подільський національний ун-т ім.Ів.Огієнка, 2009), «Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze» (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, Polska — з 2013) й ін.

Ініціатор створення при кафедрі світової літератури «Кабінету методики літератури імені доцента Юрія Султанова» та автор ідеї заснування при кафедрі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Султанівські читання» як постійно діючого наукового форуму.

З другої половини 2012 року очолює Прикарпатський осередок практичної компаративістики, заснований на кафедрі світової літератури ПНУ імені Василя Стефаника доктором філологічних наук, професором Володимиром Матвіїшиним за участі доктора філологічних наук, професора Марка Теплінського. Керує кандидатськими науковими проектами з порівняльного літературознавства та теорії літератури.

Про участь у наукових форумах див. розділ «Фотогалерея».