ua en

Народився 4 грудня 1961 року в м.Станіславі (Станиславові, тепер - Івано-Франківськ) на Західній Україні. 1983 закінчив російське відділення філологічного факультету Івано-Франківського державного педагогічного ін-ту ім.В.С.Стефаника. Учень доктора філологічних наук, професора М.В.Теплінського.

У 1990 достроково закінчив аспірантуру при Ін-ті літератури ім.Т.Шевченка АН УРCР (Київ), захистивши у Раді цього академічного закладу кандидатську дисертацію з російської літератури «Лирика Ф.И.Тютчева в контексте русской поэзии середины ХІХ века» (науковий керівник — член-кореспондент АН УРСР, доктор філологічних наук, професор Н.Є.Крутікова; офіційні опоненти — доктор філологічних наук, професор Л.Г.Фрізман, кандидат філологічних наук, доцент Н.М.Жаркевич).

2008 у спеціалізованій вченій раді Ін-ту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ (Київ) захистив докторську дисертацію з теорії літератури «Філософська лірика: диференціація видів і жанрова інтеграція» (науковий консультант — доктор філологічних наук, член-кореспондент НАНУ Г.М.Сивокінь; офіційні опоненти — доктор філологічних наук, професор Н.В.Костенко, доктор філологічних наук Т.П.Руда, доктор філологічних наук Е.М.Свенцицька).

У штаті ІФДПІ ім.В.С.Стефаника з 1990 на посадах асистента кафедри російської і зарубіжної літератури, доцента (з 1992). 1993 присвоєно вчене звання доцента. З 2009 на посаді професора кафедри світової літератури ПНУ ім.В.Стефаника. 2010 присвоєно вчене звання професора. З 2012 — завідувач кафедри світової літератури, а з 12 листопада 2014 — завідувач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.