ua en

Український літературознавець (методолог, теоретик та історик літератури, русист, компаративіст), кінодокументаліст, перекладач, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Інституту філології ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника".

(Літ.: https://uk.wikipedia.org/wiki/Козлик_Ігор_Володимирович ; Ігор Володимирович Козлик: Покажчик публікацій / Упор. О. Б. Гуцуляк. — Івано-Франківськ: ПоліграфЛюкс, 2002. — 31 с. — (Серія «Вчені Прикарпатського університету», вип. 3); Бібліографічний покажчик праць викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1992–2006): У 3 т. / Уклад. І. Шимків. — Івано-Франківськ, 2007. — Т. ІІ. — С. 106–113; Ігор Володимирович Козлик: бібліографічний покажчик (До 50-річчя від дня народження) / упор. О. Б. Гуцуляк. — Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ імені Василя Стефаника, 2011. — 58 с. — (Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»).

Контакти: 

76018, Україна, м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, ауд. 405 гуманітарного корпусу.

E-mail: ihor.kozlyk@pu.if.ua